Skip to main content
BreedSaam ontzorgt de scholen t.a.v. huisvestingsvragen en werkt derhalve vanuit een cultuur van dienstbaarheid. Het huisvestingsbedrijf is creatief, deskundig, en maakt dingen mogelijk.

Opening Okba Ibnoe Nafi

23 april 2017

De school is al even in gebruik maar op vrijdagmiddag 31 maart jl. werd de gerenoveerde school van IBS Okba Ibnoe Nafi officieel geopend. Bestuur, wethouder en team spraken de aanwezigen toe in de nieuwe gebedsruimte. Daarna was er gelegenheid om in groepjes de school te bezichtigen, die het thema Andalusië heeft gekregen. In de lokalen gaven enkele (stoere !) leerlingen een korte presentatie over een markante persoonlijkheid uit de Islamitische geschiedenis. De levens van deze markante persoonlijkheden komen ook terug in teksten die op de muren van de vernieuwde school zijn aangebracht. Na de rondleiding was er gelegenheid tot informeel samenzijn onder het genot van een hapje en een drankje.


Okba Ibnoe Nafi

1 december 2015

BreedSaam is de coöperatieve vereniging van 11 schoolbesturen in Breda die de huisvesting verzorgt voor 56 scholen en 70 gebouwen in het primair en (voortgezet) speciaal onderwijs in Breda. Om het pand aan de Hooilaan – dat eerder huisvesting bood aan onderwijsinstelling de Schalm – geschikt te maken voor ibs Okba Ibnoe Nafi, voerde Winters in opdracht van BreedSaam een grote verbouwing uit.