Skip to main content
BreedSaam draagt bij aan maximale ontwikkelingskansen voor kinderen door het realiseren van een rijke leer- en werkomgeving en een veilig en gezond leer- en werkklimaat.

Missie

BreedSaam heeft het volgende mission statement:
BreedSaam draagt bij aan maximale ontwikkelingskansen voor kinderen door het realiseren van een rijke leer- en werkomgeving en een veilig en gezond leer- en werkklimaat voor alle kinderen en voor het personeel van de scholen.

Visie

De schoolbesturen en de gemeente beogen met de doordecentralisatie de volgende doelen te bereiken:

  1. De kinderen van Breda e.o. krijgen optimale kansen tot ontplooiing en succes aangeboden (primair doel);
  2. betere schoolgebouwen realiseren, waarmee hogere leeropbrengsten kunnen worden behaald.

Om voornoemde doelen te bereiken, nemen de schoolbesturen gezamenlijk de zorgplichttaken van de gemeente over t.a.v. de schoolgebouwen van het PO/SO. Hiertoe gaan zij een duurzame samenwerking aan, die het mogelijk maakt om minder op basis van concurrentie en meer op basis van samenwerking tot betere oplossingen voor de onderwijshuisvesting in de wijken te komen.(eindrapport “ruimte om te leren”)

BreedSaam is een coöperatie met een ALV als hoogste orgaan dat de belangrijkste besluiten neemt, een dagelijks bestuur voor het aansturen van het huisvestingsbedrijf en een Raad van Commissarissen voor het inhoudelijk toezicht op het bestuur. Daarmee is in het geheel van de governance voorzien.

Schoolbesturen