Skip to main content
BreedSaam ontzorgt de scholen t.a.v. huisvestingsvragen en werkt derhalve vanuit een cultuur van dienstbaarheid. Het huisvestingsbedrijf is creatief, deskundig, en maakt dingen mogelijk.

Bedrijfsstructuur

Het huisvestingsbedrijf wordt lean en mean op-gezet. Het is in feite een regie organisatie die niet alles zelf uitvoert, maar het beste uit de markt haalt tegen een betaalbare prijs. We spreken daarom van een professionele kern-organisatie, die in staat is te overzien wat het ontzorgen van de scholen inhoudt, die in staat is regie te voeren en te beoordelen wat de kwaliteit en prijsverhouding is van wat de markt levert en dat in optimale contracten kan vertalen.

De kern-organisatie van het HVB bestaat daarom uit expertise op 3 gebieden:

  • Bouwkundig en contractvorming
  • FinanciĆ«n en Control
  • Frontoffice (databeheer en bestuurs- en directiesecretariaat)

De kern-organisatie haalt vervolgens het beste uit de markt op de volgende gebieden:

  • Bouwprojectmanagement
  • Treasury
  • Boekhouding en accountancy
  • Juridische expertise en verzekeringen
  • Prognoses
  • Datasystemen