Skip to main content
BreedSaam is de coöperatieve vereniging van 11 schoolbesturen in Breda die na de doordecentralisatie de huisvesting verzorgt voor 56 scholen en 70 gebouwen in het primair en (voortgezet) speciaal onderwijs in Breda.

Huisvestingsbedrijf functies

Dhr. P. van Hoorn, directeur
Dhr. J. Kusters, bouwkundig en contracten
Dhr. R. Swagemakers, bouwkundig en contracten
Dhr. J. Meeuwissen, bouwkundig en contracten
Mw. K. Dekkers, frontoffice en secretariaat
Dhr. R. Brouwer, financien en control

Dagelijks Bestuur

Dhr. H. Reininga, onafhankelijk voorzitter
Dhr. B. Sanders, bestuurslid
Dhr. R. Lucieer, bestuurslid

Raad van Commissarissen

Dhr. S. van den Eijnden, voorzitter
Mw. V. Buteijn, lid RvC
Dhr. N. van Os, lid RvC