Skip to main content
BreedSaam is de coöperatieve vereniging van 11 schoolbesturen in Breda die na de doordecentralisatie de huisvesting verzorgt voor 56 scholen en 70 gebouwen in het primair en (voortgezet) speciaal onderwijs in Breda.

Ledenvergadering 11 schoolbesturen

Algemene Ledenvergadering

Bij BreedSaam zijn de volgende besturen aangesloten: