Skip to main content
BreedSaam ontzorgt de scholen t.a.v. huisvestingsvragen en werkt derhalve vanuit een cultuur van dienstbaarheid. Het huisvestingsbedrijf is creatief, deskundig, en maakt dingen mogelijk.

Montessorischool

1 december 2015

In de huisvestingsplanning was deze school aanvankelijk niet opgenomen, maar vanwege de huidige problematiek met het binnenklimaat is het gebouw van 2355 m2 in de zomer van 2016 bouwtechnisch en installatietechnisch aangepast.