Skip to main content
BreedSaam ontzorgt de scholen t.a.v. huisvestingsvragen en werkt derhalve vanuit een cultuur van dienstbaarheid. Het huisvestingsbedrijf is creatief, deskundig, en maakt dingen mogelijk.

Uitbreiding Petrus en Paulusschool

6 april 2016

KBS Petrus en Paulus: uitbreiding met 880 m2 bvo (vier lokalen en BSO, gymzaal vernieuwd), april 2016 opgeleverd.