Skip to main content
BreedSaam ontzorgt de scholen t.a.v. huisvestingsvragen en werkt derhalve vanuit een cultuur van dienstbaarheid. Het huisvestingsbedrijf is creatief, deskundig, en maakt dingen mogelijk.

Start project Brabantpark-Heusdenhout: fase 1: renovatie Tweesprong

In de afgelopen herfstvakantie zijn de werkzaamheden gestart om OBS de Tweesprong te renoveren en uit te breiden. De werkzaamheden maken onderdeel uit van het project Brabantpark-Heusdenhout, waarin de drie in de wijk aanwezige scholen (Tweesprong, Fontein en Weilust) een IKC in netwerkverband gaan vormen. BreedSaam hoopt de werkzaamheden aan de Tweesprong aan het einde van dit schooljaar te kunnen afronden, waarna fase 2, de renovatie van de Fontein aan de Kameelstraat, ter hand genomen zal worden.


Visiedocumenten Brabantpark/Heusdenhout en Bavel

23 februari 2017

Op donderdag 23 februari 2017 boden de schoolbesturen Markant Onderwijs, PCPO, Groene Lint en INOS de visiedocumenten Brabantpark/Heusdenhout en Bavel aan aan wethouder Haagh. De visiedocumenten zijn onder regie van BreedSaam tot stand gekomen in samenspraak tussen de schoolbesturen en de diverse maatschappelijke partners in de wijk. Op basis van de visiedocumenten wordt nu verder gewerkt aan realisering van een IKC in Bavel en een IKC netwerkorganisatie in Brabantpark/Heusdenhout.

visiedocument Bavel

visiedocument Brabantpark